Ơn Mẹ
1991

Từ lâu con chẳng nhận ra
Công ơn bú mớm bao la biển trờì
Công mẹ nuôi nấng nên người
Dù xa con vẫn nhớ lời mẹ khuyên
Mai này nếu có làm nên
Ðó là công mẹ lời khuyên bạc vàng
Công mẹ chín tháng cưu mang
Ơn mẹ xin tạc bia vàng mai sau.

Nhật Vũ