Nhó' Ngúóì
 By NhatVu  02/29/2000 209.245.225.55
 
 

 Nhớ mắt nhớ môi
 Nhớ nhất nụ cúóì
 Nhớ về suối tóc buông lói
 Nhớ làn thu thủy chói vói trú~ tình

 Trăng sáng lung linh
 Xinh tú.a tình mình
 Dôi ta nhú bóng vóí hình
 Nhìn trăng thề hẹn trung trinh suốt đóì

 Em đã nhìn tôi
 Ánh mắt thay lóì
 Đôi tim chung nhịp bồi hồi
 Chìm trong đáy mắt một tróì xuyến xao

 Vì cớ làm sao
 Sóng gió ba đào
 Ngúóì đi biền biệt phúóng nao,
 Ngúóì về u-uẩn lệ trào canh thâụ.

 NhatVu
 2-29-2000
  1