-Dất Tró`i Xa Lạ
 By NhatVu  12/18/1999 38.31.62.79
 
 

 Ta đứng đây ngóng trông về xứ mẹ
 Khuất muôn trùng sóng bạc Thái Bình dương,
 Nghe sóng vỗ dào dạt nỗi nhớ thương,
 Nhớ quê xa, cha mẹ già , em dạị

 Có ra đi chưa biết ngày trở lại,
 Buổi đăng trình bịn rịn kéo lê thệ
 Sao chưa đi ta đã muốn quay về,
 Đi là biết sẽ muôn trùng cách trở.

 Ta thường ngắm lũ chim bay về tổ
 Nhìn dòng suối uốn khúc đổ về sông,
 Nghe men đắng dâng uất nghẹn cõi lòng,
 Đời viễn xứ tháng với ngày cô quạnh.

 Ta đã muốn như loài chim chắp cánh,
 Vượt sông hồ thăm đất tổ quê chạ
 Thăm mẹ già thăm thân thiết gần xa,
 Cho lệ nhỏ với châu sa mừng tủị

 Giấc mơ đến với ta thật ngắn ngủi
 Thuyền chưa cập bến bỗng lại ra khơi
 Thế nên đất với trời đành ..xa lạ.

 NhatVu
 1987
  1