Cung Lòng
 By NhatVu  02/1/2000 209.255.112.204
 
 

 Đêm nay ra ngắm sao mờ
 Thẩn thơ ôm mộng với thơ vào lòng.
 Tình thơ, tình mộng, tìng đồng,
 Tình em thắp sáng cung lòng ước mợ
 Đêm về dệt vội vần thơ,
 Vội vàng đem gửi người thơ tình hồng.
 Để em hương ướp hoa lòng,
 Để môi em thắm nụ hồng mơ duyên.
 Anh mơ bóng dáng dịu hiền,
 Thướt tha giáng ngọc nàng tiên giáng trần.
 Đêm nay mơ đã bao lần,
 Chiêm bao bay đến thật gần bên em..

 NhatVu
 1/05/2000 1