Còn Lại Chi -Dâu
 By NhatVu  01/9/2000 209.255.112.191
 
 

 Còn lại chi đâu
 Còn lại những đêm thâu tàn tạ
 Còn lại chi đâu
 Còn lại những chiều hôm hoang vắng

 Ta xa em trong tình yêu cay đắng
 Những hẹn thề chẳng còn nghĩa phu thê
 -Dêm hoang vắng chân lạc lõng đi về
 Bóng đổ dài ta nhìn ta cúi mặt

 Có những thoáng ngậm ngùi cay đắng
 Mắt xanh xao mất ngủ đợi chờ
 Bờ môi mềm gọi nhớ vu vơ
 -Dêm thương nhớ một vì sao rụng

 Ôi, ta đã chôn đời theo kỷ niệm
 Suốt kiếp này sẽ khép kín tim côi
 Thôi quên đi hương phấn sót trên môi
 Ta trách em, hay trách đời gian dốị.

 NhatVu
 8/21/99 1