Cớ Sao Em Buồn
 By Nhat Vu  11/18/1999 4.16.10.69
 
 

 Cớ sao em buồn tôi chẳng biết
 Điều gì mang đến em chẳng vui
 Sao lời cay đắng ngậm ngùi
 Sao tình hai đứa đang vui bỗng buồn

 Tôi muốn biết rõ cội nguồn
 Nhưng em chẳng nói mắt buồn lạng thinh
 Phải tôi lời đã vô tình
 Để em hờn dỗi tình mình giá băng

 NV
 11-18-99 1