Cô Lái -Dò
 By NhatVu  12/17/1999 38.31.62.5
 
 

 Trên sông lướt sóng con -dò
 Thoảng nghe trong gió ai hò đẩy đưa
 Bên bờ lau sậy lưa thưa
 Hiu hiu gió thoảng giấc trưa mơ ` màng

 Nắng xuân nhuộm thắm má nàng
 Âm thầm cô lái đò ngang khua chèo
 Bao chàng trai tráng chạy theo
 Thẹn thùng cô lái chưa neo thuyền tình

 Hồn xuân còn vẹn hương trinh,
 Tương lai cô giữ riêng mình ước mợ
 Sắc xuân hồng thắm đôi bờ,
 Tình xuân lai láng trên dòng nước xanh..

 NhatVu
 9/02/99
  1