Chỉ Riêng Ta Vóí Hoa
 By NhatVu  02/10/2000 209.255.112.84
 
 

 Ừạ.anh muốn trồng cây sị.
 Hoa hồng xinh đẹp vậy thì đã sao
 Rồi đây anh dựng hàng rào
 Không cho bướm lạ ra vào vườn hoa
 Bởi ta muốn của riêng ta
 Không cho cả gió hôn hoa nữa kìa
 Cho Ong Công Tử ra rìa
 Chỉ riêng ta với Nàng Hoa tâm tình..

 NhatVu 1