Chân Dung Người Tình Mộng
 By Nhật Vũ  01/4/2000 4.4.106.86
 
 

 Chân dung em ..ta hình dung trong mộng,
 Tiếng tơ lòng ..ta gảy khúc chờ mong.
 Chẳng biết kiếp này mình có duyên không,
 Nhưng ngày đêm ta vẫn hằng trông đợị

 Chân dung em..nét thơ ta tô đậm,
 Dáng ngọc ngà em uyển chuyển kiêu sạ
 Tóc em mây bay óng mướt tơ trời,
 Ta mơ em trong vòng tay chờ đợị.

 Nhật Vũ
 10/04/99
 

1