Cay Mắt Mặn Môi
 By Nhật Vũ  12/9/1999 4.16.10.97
 
 

 Cho nhau một phút vui ngày đầu,
 Thương đau tìm đến xây thành sầu
 Đưa nhau vào bến mơ yêu đương
 Theo nhau tìm vấn vương tình sầụ.

 Biết thiên đàng vui không tìm đến,
 Biết tơ tình rắc rối chân đạp lên,
 Biết khi tình đã thấm cay màu mắt
 Biết khi tình đã thấm mặn môị.

 Anh đâu ngờ tình có khi tan tác,
 Em đâu ngờ tình có lúc phân ly,
 Em đi về miền lá hoa xơ xác,
 Anh đi về nhặt chiếc lá chơi vơị.

 Nhật Vũ
 12-08-99
 

1