Bố Tôi
1987

Bố ơi bố, ngày nay con mới biết
Thế nào là tình thắm thiết cha con
Ðến khi biết thì bố đã chẳng còn
Biết thì bố đã âm dương cách biệt

Khi bố còn, con trẻ dại đâu biết
Bố suốt đời khổ cực để nuôi con
Tình của bố như biển rộng như núi non
Con không cha ví như nhà không nóc

Bố vì con đã sống đời cực nhọc
Lưng đã còng, tay chai sạn vì con
Lại hai vai mang nặng tình nước non
Vẫn hiên ngang chưa một lần than cực

Ngưỡng mộ bố suốt một đời chính trực
Cam phận nghèo mong đổi lấy chính tâm
Vì tha nhân vui vẻ sống hy sinh
Nêu gương sáng lë cương thường dũng cảm

Nay nhớ bố, con viết giòng hoài cảm
Ðể tỏ lòng con hiếu thảo biết ơn
Công Thái sơn, công dưỡng dục sinh thành
Tấm gương bố soi đời con sáng lạn

Nhật Vũ