Biệt Ly
 By Nhật Vũ  01/22/2000 209.254.216.13
 
 

 Sông sâu gẫy một nhịp cầu
 Người về bên ấy để sầu bên ni
 Giọt buồn vướng đọng trên mi
 Gió buồn trỗi khúc biệt ly não nùng

 Rồi đây xa cách ngàn trùng
 Cung đàn ai oán côn trùng nỉ non
 Chờ nhau mòn mỏi lòng son
 Vì yêu nên vẫn sắt son đợi chờ..

 Nhật Vũ
 11-16-99

1