Bến Vắng
 By Nhật Vũ  11/23/1999 4.16.70.44
 
 
 

 Hôm nay trời thiếu nắng vàng
 Con sông nước chảy đò ngang không chèo
 Cây buồn soi nước trong veo
 Vài chiếc lá úa bay vèo trôi sông

 Buồn tình cô lái theo chồng
 Hai hàng liễu rủ bên sông thẫn thờ
 Chiều về sóng nước bơ vơ
 Vắng câu đưa đẩy ai hò qua sông..

 Nhật Vu ~
 8/31/99

1