Bến Sông Tương
 By Nhật Vũ  01/29/2000 209.255.112.157
 
 

 Ta sẽ mãi làm thơ dệt mộng
 Gửi về người tình mộng ước mơ
 Ngày xuân bến vắng ta chờ
 Đêm xuân ta gởi giấc mơ về người

 Nàng thơ hỡi !Đừng quên em nhé
 Ta chờ người tại bến sông tương
 Lòng ta chín nhớ mười thương
 Đêm đêm soi bóng đêm trường chờ em..

 Nhật Vũ
 9/25/99

1