Bầu Rượu Túi Thơ
 By Nhật Vũ  02/11/2000 209.255.112.21
 
 
  Là thi si ~ cam tâm nghèo mạt rệp
 Gạo chỉ cần gạo hai bữa ăn đong
 Cơm ăn sao miễn cho khỏi đói lòng
 Nhưng hài lòng vì có thơ đầy túi

 Suốt cả ngày ta lay hoay lúi húi
 Tìm tứ thơ trong cả giấc chiêm bao
 Ta lang thang lạc bước chốn hoa đào
 Gặp Tiên nữ ta dong chơi khắp chốn..

 Khi tỉnh giấc ta bị đời lôi cuốn
 Vô tình trường với lợi lộc công danh
 Ta không muốn nhưng lại cũng chẳng đành
 Thế giằng co khiến tim ta tan nát

 Cuộc đời sao lắm chua cay mặn chát
 Vui thì quá ít , buồn ôi quá nhiều
 Đãlà người ai chả có lúc yêu
 Khi ngang trái ta nghe buồn gậm nhấm

 Có phải vì tổ tiên ăn trái cấm
 Để ngày nay ta mắc tội tổ tông
 Ta muốn sống đời sống của Tiên ông
 Nhưng chẳng đặng nên đành làm thi sĩ..

 Nhật Vu ~

02/11/2000

1