Bắt Đom Đóm Viết Thư Tình
 By Nhật Vũ  11/11/1999 4.16.70.55

 Bắt thêm đom đóm viết thư tình
 Gửi về em nhỏ lá thư xinh
 Hỏi rằng em có còn nhớ chút
 Chuyện xửa , chuyện xưa, chuyện chúng mình

 Bắt thêm đom đ'om viết thư tình
 Mọ^t đêm vào hạ nhớ môi xinh
 Nhớ em ánh mắt ngời sao sáng
 Nhớ cả bờ vai  xinh quá xinh

 Bắt thêm đom đóm viết thư tình
 Ước rằng em nhở vẫn trung trinh
 Vẫn còn nhớ mãi lời hẹn ước
 Ôm ấp tương lai chuyện chúng mình..

 Nhât Vu ~
 6-98

1