Băn Khoăn
 By Nhật Vũ  12/24/1999 38.31.62.48
 
 

 Đêm bâng khuâng.. đêm đen dài không ngủ
 Ai đợi chờ ai khắc khoải canh thâu
 Ai xa nhau cho mắt lệ hoen màu
 Đêm -Dông buồn heo may về buốt giá

 Thương cho aị. lệ buồn rơi trên má
 Tình còn buồn tình vẫn cách xa nhau
 Thoáng qua mau tóc xanh đã bạc màu
 Tình bay xa bao giờ tình trơlại

 Có phải buồn cứ theo nhau mãi mãi
 Để lòng sầu tình chất ngất thương đau
 Có phải yêu nên vẫn còn chờ nhau
 Phải chăng ta còn chờ nhau trọn kiếp..

 Nhật Vũ
 11-24-99

1