Bài Thơ Nửa Đêm
 By Nhật Vũ  01/23/2000 209.255.112.114
 
 

 Bài thơ anh viết nửa đêm
 Có trăng thu lạnh sương đêm tứ bề
 Bóng ai khuất nẻo sơn khê
 Phòng không gối lẻ đêm về quạnh hiu

 Bài thơ anh viết nửa đêm
 Mực pha nước mắt môi mềm đắng cay
 Men tình chưa uống đã say
 Tình đang mật ngọt bỗng dưng cay nồng

 Bài thơ anh viết nửa đêm
 Trối chăn lời cuối từ đây giã từ
 Giã từ lời đẹp như ru
 Giã từ mộng aỏ mây mù viển vông

 Bài thơ anh viết nửa đêm
 Soi trăng lẻ bóng bên thềm xót xa
 Ai giờ hạnh phúc phương xa
 Ai về cất dấu lệ sa đêm dàị.

 Nhật Vu ~
 10/18/99

1