Anh Sẽ Làm Men Say
 By Nhật Vũ  12/13/1999 4.4.106.55
 
 

 Anh sẽ làm mây bay
 cho tình em nhung nhớ
 Suốt những ngày còn thơ
 để em mong em đợi

 Anh sẽ làm tơ trời
 Đem giăng mắc khắp nơi
 Để tình em vướng vít
 Gỡ suốt đời chẳng ra

 Anh sẽ làm cây đa
 Để cho em bóng mát
 Anh sẽ làm suối mát
 Để em tắm nước trong

 Anh sẽ làm gió mát
 Hôn lên tóc em bay
 Anh sẽ làm men say
 Cho tình ta nồng thắm

 Nhật Vũ
 10/02/99

1